Oferta

Słupy aluminiowe

Oferujemy słupy i maszty aluminiowe o przekroju stożkowym, jak i cylindrycznym. Wysokość naszych produktów mieści się w przedziale 2,5 – 12,5 metra. Mogą być przy tym zarówno dzielone, jak i jednoczęściowe. Słupy spełniają wszelkie odnośne normy, w tym te przewidziane dla słupów bezpiecznych. Dostępne są w różnych kształtach i średnicach, w każdym jednak przypadku pozostają kompatybilne z obowiązującymi na rynku standardami.

Słupy oferujemy zarówno w wersji surowej, jak i anodowanej, w kolorach od srebrnego C-0 do czarnego C-35, poprzez odcienie oliwkowe, błękitne, aż do szampańskiego włącznie.  Posiadany przez nas park maszynowy pozwala zagwarantować powtarzalność parametrów, zawężone tolerancje wymiarowe oraz najwyższą jakość powierzchni.

Profile aluminiowe

Oferujemy szeroką gamę kształtowników aluminiowych wyciskanych z wlewków o średnicy 10” oraz 12”. Korzystamy ze stopów serii 5000, 6000 oraz 7000, a naszą specjalnością są produkty dedykowane dla branży transportowej, Automotive oraz budowlanej. Kształtowniki dostępne są zarówno w postaci surowej, jak również anodowanej w kolorach od srebrnego C-0 do czarnego C-35, poprzez odcienie oliwkowe, błękitne, aż do szampańskiego włącznie.

Wzory profili

Azotowanie matryc

Proces realizowany jest w atmosferze jednoskładnikowej, a stosowana przez nas kontrola procesów bazuje na właściwym doborze parametrów technologicznych, jakie wypracowano w szeregu prób i testów dla znalezienia optymalnych własności powierzchni matryc.  Pozwala to wytwarzać warstwy o zadanej budowie fazowej tzn. zawartości wymaganej liczby stref azotków żelaza o wymaganej grubości, profilach stężenia azotu i twardości.

Bezpośrednie korzyści z tego płynące, to z jednej strony zwiększenie trwałości narzędzi oraz redukcja liczby koniecznych procesów regeneracji, z drugiej natomiast możliwość wytwarzanie produktów precyzyjnych i powtarzalnych pod względem budowy fazowej i grubości warstw bez obniżającej trwałość eksploatacyjną siatki azotków na granicach ziaren, oraz na krawędziach.