Dotacje Unijne

ADT Solutions Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu „Opracowanie w toku prac B+R nowej generacji profili aluminiowych o znacząco ulepszonej charakterystyce funkcjonalno-użytkowej oraz stworzenie innowacyjnej technologii ich wyciskania w oparciu o autorską koncepcję nagrzewania matryc z wykorzystaniem autorskich rozwiązań cyfrowych zg. z koncepcją Przemysłu 4.0”.

Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacji procesowych i produktowych.

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowej technologii wyciskania zwiększającej wydajność produkcji oraz precyzję wykonania profili aluminiowych, a także pozwalającej na uzyskanie efektu środowiskowego w postaci zmniejszenia ilości odpadów oraz zużycia energii elektrycznej. W ramach projektu zaprojektowana zostanie linia nowatorskich profili aluminiowych o zwiększonej precyzji wykonania, ograniczonym śladzie węglowym, które będą przeznaczone dla dynamicznie rozwijającej się branży elektromobilności. Przedmiot projektu obejmować będzie również wydłużenie cyklu życia matryc stosowanych w procesie ekstruzji, względem dostępnych na rynku rozwiązań, a także opracowanie i wdrożenie nowego narzędzia IT wspomagającego proces produkcyjny w czasie rzeczywistym w ADT Solutions.

W ramach projektu zakupione zostaną urządzenia badawcze i pomiarowe, elementy linii technologicznej, specjalistyczne oprogramowanie, matryce oraz wlewki aluminiowe. Zlecone zostaną również badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Efektem projektu będzie nowa generacja hybrydowych profili aluminiowych do zastosowań w branży elektromobilności, o zwiększonej wytrzymałości i dokładności wymiarowej, znacząco ulepszonej charakterystyce funkcjonalno-użytkowej, a także nowa technologia produkcji profili wykorzystująca piece IR oraz system IT umożliwiający cyfryzację procesu logistycznego przepływu, diagnostyki, znakowania i monitorowania narzędzi.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 34.642.853,63 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 16.094.726,00 zł